شرکت VICON پروژه های متعددی را با پشتوانه تجربه و نیروی کار متخصص خود طی حدود 50 سال در سرتاسر دنیا انجام داده است . لیست کامل پروژه ها  به تفکیک مکان پروژه ها در کشورهای مختلف و همچنین نوع پروژه ها از قبیل بیمارستانها ،مراکز دولتی ،فرودگاهها ،فروشگاهها ،زندانها و مراکز امنیتی ،مراکز آموزشی ، هتل ها و مراکز تفریحی و... تهیه شده است .

دانلود لیست پروژه ها