برنا حفاظت کیش

نماینده رسمی فروش ، نصب و خدمات بعد از فروش شرکت وایکن


صفحاتی که اخبار در آنها نصب نشده:
نام صفحه نصب اخبار
:: صفحه اصلی /default.aspx
خطا در یافتن مطلب یا صفحه /home/error.aspx
معرفی شرکت برنا حفاظت کیش /about/index.aspx
پروژه های انجام شده وایکن در ایران /aboutus/project.aspx
معرفی شرکت وایکن VICON /aboutus/page3.aspx
پروژه های وایکن در خارج ایران /aboutus/page4.aspx
گواهی نامه ها /aboutus/page5.aspx
رزومه برنا حفاظت کیش /aboutus/page6.aspx
وندورلیست (فهرست منابع مجاز) شرکت های نفت،گاز و پتروشیمی /aboutus/page7.aspx
اطلاعات شخصی شما در سایت /my/default.aspx
موفقیت در عضویت پویا /fwk/user/subs.aspx
نمایش نتیجه ساخت رمز جدید /fwk/user/npassr.aspx
قوانین سایت /global/sitelaw.aspx
صفحه ابتدایی بخش راهنما /help/index.aspx
صفحه اصلی بخش محصولات /products/default.aspx
IPAS 2015 /news/page1.aspx
صفحه آزمایشی /section15/page1.aspx
Recorders /products/NVR-DVR/page1.aspx


صفحاتی که اخبار در آنها نصب شده:
نام صفحه حذف اخبار
صفحه اصلی اخبار /new/section.aspx